„Ареа наис” ЕООД

Ние сме екип от специалисти с опит, които предлагат професионално управление на цялостния инвестиционен и строителен процес. Наши клиенти са хората, които искат в спокойна среда да пресъздават собствените си желания. Да бъдат разбрани, да имат избор и да получат това, за което мечтаят, които искат да реализират мечтите си, получавайки отговорите на въпросите си,

  • без да си създават затруднения с няколко изпълнители;
  • без да слушат оправдания за лошо извършени строителни дейности от други фирми;
  • без главоболия с неясноти в ценообразуването или обема на работата.

Ние търсим професионалното решение за всеки проблем. Стремим се да открием очакванията на всеки инвеститор и да постигнем максималната им удовлетвареност. С качество без компромис, с коректност, с професионализъм, с отговорност и екипност, създаваме спокойствие за всеки възложител.

Фирма „Ареа наис” ЕООД е дружество регистрирано през 2008 г.. Фирмата е насочила своя потенциал в проектиране, дизайн, строителсто и довършителни работи на еднофамилни и обществени сгради, резервоари, развлекателни и плувни басейни, СПА центрове, изработване и управление на инвестиционни проекти. Изготвяне на количествено-стойностни сметки. Едноличен собственик на капитала е управителят на фирмата. С дългогодишен опит в управлението на строителни и производствени процеси, той лично организира и пряко ръководи дейността във фирмата. Дългогодишният му стаж, като одитор по международни стандарти от серията ISO e в основата на отношенията и отговорностите между отделните изпълнители. Успяхме да натрупаме значителен опит участвайки в изграждането на обекти на територията на цялата страна.

През изминалите години фирмата доказа гъвкавото си управление и професионалното изпълнение на договорените строително монтажни работи, партнирайки си с фирми с доказан многогодишен опит в строителството – „ГБС”, „Кордеел България”, „Никроуд строй”; фирми с опит в оборудването и изграждането на басейни и СПА центорове – „Сънипуулс”, „Уотър Джи”, „СПА дизайн”.

Реконструирахме обществени и части басейни, които бяха тежко бреме за собствениците си, лутайки се в идеите да ползват ли наличните водни ресурси или да увеличат зелените си площи.  Върнахме усмивката на отчаяни собственици, претърпели разочарованието на грешно дадени финаснови средства.

Във фирмата работят квалифицирани служители с дългогодишен опит в строителната дейност. Организацията е на бригаден принцип. Като всяка бригада е оборудвана с необходимата техника и инструменти. Разполага с транспорт, което допринася за бързото й организиране и придвижване.

Copyright © 2014 АРЕА НАЙС - Проучване, проектиране и изграждане на басейни и спа центрове, строителство и ремонт, Всички права запазени.  
Go to top